Remedial teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan kinderen/jongeren die pedagogische/didactische ondersteuning nodig hebben. Deze kinderen/jongeren functioneren vaak op een lager dan gemiddeld niveau door een bepaalde leer- en /of gedragsprobleem/-stoornis. Maar er kan ook RT gegeven worden aan kinderen die hoger dan gemiddeld presteren. Ook zij kunnen extra aandacht en zorg nodig hebben.

Diagnose

Bent u van mening dat uw kind remedial teaching nodig heeft, dan wordt samen bekeken welke hulp het beste aansluit op de behoefte van uw zoon of dochter. Allereerst vindt daartoe een intake gesprek plaats met u als ouders en eventueel naderhand met de leerkracht van de school. Vervolgens bepaalt de RT-er door het afnemen van gerichte toetsen, testen en/of observaties wat het probleem van uw kind is.

Handelingsplan

Als duidelijk is wat het probleem is waaraan gewerkt moet worden, wordt door de remedial teacher een handelingsplan opgesteld waarin onder andere staat welke doelen bereikt moeten worden. Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Na een of eventueel meerdere periodes is het de bedoeling dat uw kind weer zelfstandig met de eigen groep op school mee moet kunnen doen.

Remedial teaching in het kort

Er is een onderscheid tussen remedial teaching en bijles. Bij het laatste wordt herhaald wat het kind al eerder aan lesstof heeft gehad.

Remedial teaching gaat een paar stappen verder. Onder Remedial Teaching vallen:

  • individuele begeleiding,
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
  • planmatig werken: signaleren, onderzoeken, hulp bieden, evalueren en doelgericht en intensief werken met uw kind
  • aanleren vaardigheden om met het leerprobleem of de leerstoornis om te kunnen gaan
  • een plan opstellen dat op school gebruikt kan worden wanneer de RT-er er niet bij is
  • informatie geven aan het kind, aan u als ouder(s)/verzorger(s) en aan de leerkracht

IKKE is lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teacher en werkt volgens de richtlijnen van deze beroepsvereniging