IKKE biedt begeleiding in mijn praktijk of in de thuissituatie bij kinderen, jongeren of ouders die een psychiatrische diagnose hebben.

Hieronder vallen kinderen en jongvolwassen, bij wie er sprake is van opvoedingsproblemen in combinatie met een psychiatrische diagnose of licht verstandelijke beperking, zoals ADHD, ADD, Syndroom van Asperger, Autisme, PDD-NOS, MCDD, Hoogbegaafdheid.

IKKE kenmerkt zich door te werken met het kind of ouder(s)/verzorger(s) met een psychiatrische diagnose. Een kind of een ouder staat nooit los van zijn (directe) omgeving daarom wordt de directe omgeving betrokken om de vaardigheden/hulpmiddelen die aangeleerd worden zelf ook te oefenen, omdat dit ten goede komt aan het kind, ouder(s) en de (directe) omgeving. De begeleiding die IKKE biedt is o.a. gericht  op de zelfredzaamheid van de cliënt, bijvoorbeeld door:

  • het helpen plannen van activiteiten.
  • het helpen bij het nemen van besluiten.
  • structureren van de dag.
  • stimuleren om bepaalde activiteiten te ondernemen.
  • sociale contacten leren onderhouden.
  • ondersteunen bij het oefenen van vaardigheden om de zelfredzaamheid bevorderen.