IKKE stelt zich als doel om op korte termijn advies respectievelijk behandeling aan te bieden aan kinderen en jongeren waarvan de normale ontwikkeling belemmerd wordt. Naast onderzoek, behandeling en remedial teaching biedt de praktijk begeleiding aan kinderen met leer- en gedragsproblemen, gedragsstoornissen (ADHD, ODD, een stoornis in het autistisch spectrum en/of licht verstandelijke beperking). Tevens bieden wij opvoedingsondersteuning aan ouders en ouderbegeleiding bij specifieke problemen. De ouder(s)/verzorger(s) zoeken of zelf contact met de praktijk of worden doorverwezen door kinderartsen, huisartsen, scholen en instellingen.

Deskundig advies

De meeste kinderen en jongeren doorlopen de school zonder problemen. Een aantal kinderen loopt echter vast door leerproblemen, gedragsproblemen en/ of ontwikkelingsproblemen. Dit kan zich bij jonge kinderen o.a. uiten in achterstand bij rekenen, lezen of spelling, in eet- en slaapproblemen, extreme angsten et cetera. Daarnaast kunnen kinderen of jongeren problemen hebben in de omgang met anderen, faalangst vertonen en/ of motivatie- of concentratieproblemen hebben. Hierdoor zijn ze veelal niet gelukkig. U als ouder/verzorger voelt dit vaak feilloos aan of merkt dit aan het gedrag of aan de schoolresultaten van uw kind. U kunt dan behoefte hebben aan deskundig advies. IKKE de Praktijk voor leer- en gedragsproblemen kan u hierbij adequaat helpen.

Begeleiding van kinderen binnen het Passend Onderwijs en PGB

IKKE kan ingehuurd worden door scholen en/ of ouders om de begeleiding van kinderen binnen het Passend Onderwijs vorm te geven. Dit houdt in dat de Gedragsspecialist, de Remedial Teacher voor het kind op school komt en het kind individuele begeleiding geeft. Daarnaast kunnen wij de school ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat wij bij overlegmomenten, met bijvoorbeeld ouders en ambulant begeleider van het kind, aanwezig zijn, zowel thuis als op school.

Voor kinderen met een PGB (Persoons Gebonden Budget) kunnen wij een passende begeleiding bieden die volledig of deels worden vergoed door de AWBZ.

Meer informatie kunt u vinden op: www.pgb.nl

Hoe kunnen wij uw kind het beste helpen?

In overleg met u gaan wij bekijken of onderzoek noodzakelijk is om de oorzaak te achterhalen en welke behandeling eventueel gewenst is. Dit kan individuele behandeling zijn toegespitst op de problematiek van uw kind of het volgen van remedial teaching (gerichte bijles) gedurende een afgebakende periode, al dan niet in de praktijk. Ook komt het voor dat onderzoek en behandeling niet eens nodig is. Wellicht wordt u al goed op weg geholpen met het krijgen van enkele toegespitste adviezen rond de problematiek van uw kind. Of is ouderbegeleiding voor u de juiste keuze. Bijvoorbeeld door middel van persoonlijke gesprekken.

Waarin onderscheidt onze praktijk zich?

Welk advies wij ook geven, doel van IKKE is ervoor te zorgen dat uw kind zo snel mogelijk weer op een zo goed mogelijke manier kan functioneren in zijn of haar omgeving, afhankelijk van de mogelijkheden die het heeft. Wij zorgen ervoor dat alle activiteiten rondom uw kind zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd en vinden wij het belangrijk dat wachttijden zo veel mogelijk voorkomen worden.

Kortom, professionele kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid met uw kind staan bij ons voorop.