Elk kind is anders, elk kind is uniek.

IKKE is een praktijk voor leer- en gedragsproblemen. Wij richten ons op kinderen en jong volwassenen met leerproblemen, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen, hun ouders en de school.

De praktijk is in 2008 opgericht door Marlies Freulings, Master Special Educational Needs, Gedragsspecialist en Remedial Teacher.

Het kantoor

IKKE biedt hulp bij problemen op het gebied van:

  • het leren,
  • het gedrag,
  • de opvoeding,
  • de motivatie,
  • de concentratie,
  • en het huiswerk.

Door middel van onderzoek helpen wij u om inzicht te krijgen in de factoren die het probleem veroorzaken of in stand houden. Vervolgens bieden we een afgestemde begeleiding of behandeling aan.

Neemt u gerust contact met ons op voor een afspraak. Klik hier voor onze contactgegevens.

Filosofie

Elk kind is anders, elk kind is uniek. Dit betekent dat de zorg en begeleiding die een kind nodig heeft heel persoonlijk is. Bij de ondersteuning aan de ons toevertrouwde kinderen houden we goed rekening met de beperkingen maar gaan we vooral uit van de mogelijkheden die het kind heeft. Een kind kan zich alleen ontwikkelen als het zich veilig voelt. Plezier hebben, ontdekken, spelen, leren en relaties aan gaan met anderen in een veilige omgeving spelen een belangrijke rol in de aangeboden zorg en begeleiding van IKKE.